نقش تست كاليبراسيون در تجهيزات پزشكي


نقش تست كاليبراسيون در تجهيزات پزشكي

 همانطور كه ميدانيد هر وسيله اي بعد از مصرف در دوره هاي طولاني ممكن است همان كيفيت روز اول را نداشته باشد كه تجهيزات پزشكي هم از اين دسته مستثني نيست . در واقع استانداردهاي برخي از تجهيزات پزشكي پس از كار كردن در يك دوره اي تغيير كرده كه در اين زمان طي دوره هايي از دستگاه مورد نظر تست كاليبراسيون مي گيرند . اگر در اين تست اندازه گيري طبق مقدار استاندارد نبود، واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان را در جريان گذاشته تا قبل از استفاده دوباره از دستگاه مورد نظر آن را كاليبره كنند . زيرا استفاده از دستگاه هايي كه در تست كاليبراسيون مشكل داشته اند و كاليبره نشده باشند از نظر علم پزشكي ممنوع بوده و خطرات جاني و مالي به همراه خواهد داشت .

خوانندگان ارجمند لطفا توجه بفرمایید که کلمات کلیدی مد نظر کارشناسان بخش بهینه سازی وب سایت بهساز در این مقاله عبارتند از (قیمت تجهیزات پزشکی/ دستگاه بخور سرد/ دستگاه وکیوم آقایان می باشد...

 پزشكان و كاركنان مراكز درماني موظف هستند كه از تجهيزات پزشكي بيمارستان فقط زماني استفاده كنند كه از صحت و سلامت كامل دستگاه مطمئن بوده و سپس خدمات ارائه كنند . پس همه وسايل و تجهيزاتي كه با آن شرايط حال بيمار را تشخيص مي دهند و يا مشخصه فيزيولوژيكي بيمار را نشان مي دهند در يك زماني نياز به كاليبره كردن دارند .

خوشبختانه در بيمارستانهاي ايران به خاطر نظارت وزارت بهداشت و نحوه نگهداري و استفاده صحيح و بجا از تجهيزات پزشكي  باعث كوتاه شدن دوره هاي درمان در بيماران شده است . البته هدفم از كاليبراسيون تجهيزات پزشكي انجام يك سري تست ها و آزمون ها در دستگاه ها مي باشد . لازم به ذكر است كه منظورم از آزمون كاليبراسيون مشخص نمودن وضعيت تجهيزات پزشكي از نظر صحت يا عدم آن بوده نه تنظيم و تعمير تجهيزات پزشكي . امروزه در جهان پيشرفته و مدرن وقتي صحبت از انجام كاليبراسيون تجهيزات پزشكي مي شود مثل اين بوده كه در مورد نياز اوليه يك انسان مانند (آب/غذا) صحبت ميكنيم . بدون شك در اين دوره پزشكان با مراكزهاي درماني كه عملكرد صحيح تجهيزات پزشكي خود را از طريق كاليبراسيون انجام نمي دهند همكاري نكرده و اعتبار خود را زير سوال نمي برند . پس كاليبراسيون در حقيقت كلمه اي است كه به همراه خود اعتبار و اطمينان متقابل پزشك و بيمار را به همراه دارد . در كلام پاياني پس كاليبراسيون يعني مقايسه يك دستگاه اندازه گيري با يك استاندار خاص و تعيين خطاي اين وسيله نسبت به آن مي باشد .


 مطالب مرتبط:

آيا مداواي برخي بيماري ها با استفاده از تجهيزات پزشكي صحت دارد ؟

نقش تجهيزات پزشكي در بهبود بيماري هاي صب العلاج

نقش تست كاليبراسيون در تجهيزات پزشكي

 

 

 

 


دستگاه وکیوم آقایان دستگاه بخور سرد قیمت تجهیزات پزشکی


ثبت نظر