نقاط شایع زخم بستر


نقاط شایع زخم بستر

   خوابیدن به پشت بیش از حد افراد می تواند خطر پیدایش زخم بستر را در نقاط زیر بیشتر کند:

 • پشت سر
 • پشت استخوان های کتف
 • آرنج
 • پشت استخوان خاجی(یکی از استخوان های تشکیل دهنده لگن است که میان دو برآمدگی باسن قرار دارد)
 • پشت پاشنه     

 

فروش

 فروش

 

 

خوابیدن به شانه بیش از حد افراد می تواند خطر پیدایش زخم بستر را در نقاط زیر بیشتر کند:

 • پهلو سر
 • کناره لاله گوش
 • روی برآمدگی پهلو لگن(تروکانتر بزرگ)
 • روی برآمدگی پهلو زانو
 • روی پوست قوزک خارجی    

فروش

نشستن  بیش از حد بر روی ویلچر می تواند خطر پیدایش زخم بستر را در نقاط زیر بیشتر کند:

 • استخوان دنبالچه یا روی برآمدگی باسن
 • شانه ها
 • پوست روی ران یا ساعد      

 

 

مراحل پدیدار گشتن زخم بستر:

لایه های بنیادی پوست عبارتند از:

1)      اپیدرم: سطح خارجی پوست که قابل مشاهده است اپیدرم نام دارد.این لایه موجب نگهداشت رطوبت پوست و عدم ورود میکروب های زیان آور به درون پوست میشود. لایه رویی اپیدرم(لایه شاخی) متشکل از سلول های مرده است که بطور پیوسته پوست ریزی میکند.

2)      درم: به لایه میان اپیدرم و هیپودرم، درم گویند که مسئولیت حفظ ثبات پوست را بر عهده دارد. درم دربردارنده فولیکول های مو، غدد عرق، غدد چربی، رگ های خونی و انتهای اعصاب میباشد.

3)      هیپودرم: به لایه آخر پوست که موجب اتصال پوست به بافت های ماهیچه ای میشود هیپودرم می گویند. مهمترین فایده این لایه ویژگی ارتجاعی بودن آن است.

 

درجه1

پوست ناحیه صدمه دیده در افراد سفید پوست قرمز و در افراد تیره پوست ارغوانی یا آبی می شود. در سفید پوستها با نهادن انگشت بر روی نقطه آسیب دیده پوست سفید نمیشود.در گونه از زخم بستر با تقلیل فشار، پوست فوراً به حالت اولیه خود برمیگردد.

درجه 2

در این مرحله از زخم بستر اپیدرم ویا درم آسیب دیده و جراحت هایی به صورت تاول پدید می آید.

درجه 3

این مرحله اضمحلال بافت های پوست و آسیب بافت های تحتانی پوست را به همراه دارد ولی خطری عضله و استخوان را تهدید نمیکند.

درجه 4

جراحتی که در این مرتبه از زخم بستر بر بدن وارد میشود بسیار عمیق بوده وامکان رویت عضلات و استخوان نیز وجود دارد. و اگر بی درنگ معالجه نشود میتواند زندگی فرد را تهدید کند.

 

 

 


قیمت تجهیزات پزشکی دستگاه بخور دستگاه وکیوم زخم بستر تشک مواج


ثبت نظر