مجموعه دانستنی های زخم بستر


مجموعه دانستنی های زخم بستر

   زخم بستر(bedsore ) یا زخم فشاری زمانی ایجاد میشود که سیستم خونرسانی بدن بعلت فشار ممتد و بیش از اندازه(بیش از 32میلی متر جیوه) مختل شود. که این امر مرگ بافت های بدن را درپی خواهد داشت. قسمت هایی از بدن که بین پوست و استخوان چربی یا عضله ای وجود ندارد می تواند در معرض ایجاد زخم بستر باشد این نواحی عبارتند از: دنبالچه، کمر، کتف، پشت سر، آرنج، پاشنه، باسن و شانه ها.

بیماران فاقد حس، ناتوان در حرکت و افراد سالخورده که توانایی تغییر وضعیت خود را ندارند مستعد زخم بستر هستند.

علت پدیدآمدن زخم بستر:

در افراد سالم با تحت فشار قرار گرفتن بافتی از بدن بدون آنکه فرد متوجه شود کنش و واکنش هایی در بدن صورت میگیرد که محصول آن تغییر پوزیشن فرد و پیشگیری از پیدایش زخم خواهد بود. اما در افراد نخاعی و فاقد حس بساوایی(یکی از حواس پنجگانه انسان که میتوان توسط پوست گرمی، سردی، زبری، نرمی اشیاء را دریافت) عمل و عکس العملی در بدن صورت نمیگیرد در نتیجه فرد متوجه زخم پدیدآمده نمی شود.

علت اصلی زخم بستر نیروی زیادی است که به بدن وارد و موجب اختلال در جریان خون می شود امّا غیر از این، عامل های دیگری نیز بر ایجاد یا تشدید زخم موثر است.

1)      فشار: محصور شدن بافت بدن میان استخوان و سطح سختی مانند تختخواب باعث نرسیدن اکسیژن و مواد غذایی بعلت محدود شدن گردش جریان خون و در نهایت موجب مرگ بافت میشود.

   2)      اصطکاک: به مالش دو چیز به هم اصطکاک گفته می شود. هنگام لغزیدن نیرویی تولید میشود که میتواند موجب آسیب دیدن بافت شود. مانند هنگامی که بیمار موقعیت جسمانی خود را تغییر میدهد.

3)      نیروی برشی: به مقاومت ایجاد شده حاصل از حرکت معکوس پوست و استخوان نیروی برشی میگویند. این حرکت ممکن است به بافت و رگهای خونی آسیب بزند .

این مقاله ادامه دارد...

 

 

 

 

 

 

 


قیمت تجهیزات پزشکی دستگاه وکیوم دستگاه بخور زخم بستر تشک مواج


ثبت نظر