كدام بهتر است؟ دستگاه بخور سرد يا گرم؟!


كدام بهتر است؟ دستگاه بخور سرد يا گرم؟!

تفاوت اصلي دستگاه بخور گرم و سرد، در دماي آب آنهاست! به اين معنا كه دستگاه بخور گرم، بخار آب جوشامده شده را در فضا پخش ميكند، اما دستگاه بخور سرد آب با دماي معمولي را به صورت كه در فضا پخش ميكند، اين امر باعث ميشود مصرف برق دستگاه بخور سرد كم تر از مصرف برق دستگاه بخور گرم باشد.
براي مثال مصرف دستگاه بخور مدل CFL-MHD29 ٢٣ وات مي باشد و حتي از ميانگين دستگاه هاي بخور سرد نيز كمتر برق مصرف ميكند!
يكي از خطرات بخور گرم سوختگي با بخار است است كه از اين جهت استفاده از دستگاه بخور سرد براي افرادي كه داراي فرزند خردسال هستند پيشنهاد ميشود.
يكي ديگر از مزاياي دستگاه بخور سرد صدا است! توليد صداي دستگاه بخور سرد به دليل نوع عملكرد آن كمتر از دستگاه بخور گرم است.
يكي از دلايل سرفه و گرفتگي بيني خشكي هوا است!
پيشنهاد ميشود افرادي كه با مشكلات تنفسي رو به رو هستند پيش از تهيه ي دستگاه بخور با پزشك مشورت كنند اما تجويز معمول پزشكان براي بيماران مبتلا به آلرژي، اسم، سينوزيت دستگاه بخور سرد است اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه استفاده طولاني مدت از دستگاه بخور باعث افزايش علائم بيماري ميتواند بشود.
دستگاه بخور گرم در فصل گرما ميتواند كمي آزار دهنده باشد چرا كه بخار آلي است كه به دماي جوش رسيده است و زماني كه وارد محيط ميشود باعث افزايش دماي محيط ميشود، اما بخار دستگاه بخور سرد تاثير چنداني روي دماي محيط ندارد.
دستگاه بخور سرد براي پاك سازي محيط از آلودگي كاربرد به سزايي دارد، فصول سرما به دليل افزايش آلودگي براي افراد ميتواند خطراتي را به همراه داشته باشد اما دستگاه بخور سرد هنگامي كه آب را به شكل مه در هوا پراكنده ميكند ذرات معلق در هوا به ذرات آب ميچسبند و آنها را به پايين ميكشند و آلودگي را از هوا پاكسازي ميكنند بنا بر اين مانند يك دستگاه تصفيه هوا نيز عمل ميكند!
از مزاياي دستگاه بخور گرم ميتوان به قابليت افزودن مواد ضدفوني كننده و يا معطر به آب موجود در دستگاه بخور گرم اشاره كرد كه دستگاه بخور سرد از اين قابيلت بي نصيب است!
البته برخي دستگاه هاي بخور سرد داراي محفظه ي جداگانه براي اين افزودن اين مواد هستند كه! البته CFL-HMD29 از اين قابليت بي نصيب است.

خواننده گرامی تاکید ما در این مقاله استفاده بهتر از دستگاه بخور-دستگاه بخور سرد-دستگاه بخور گرم می باشد. 

برای خرید دستگاه بخور از سایت ما به لینک زیر مراجعه کنید

خرید انواع دستگاه بخور


دستگاه بخور دستگاه بخور سرد دستگاه بخور گرم