رويه هاي ارسال سفارش

 

 

 

 

سفارشات ثبت شده طبق روشی که در زمان ثبت سفارش تعیین می شود، ارسال می شوند که مشخصات و زمان حمل مربوطه به تشریح توضیح داده می شود:

پست پیشتاز :
زمان حمل بسته در این روش 1 تا 3 روز است كه برای مراكز استان 1 تا 2 روز ، ‌شهرستان های بزرگ 2 تا 3 روز و شهرهای كوچك و روستاها 3 روز می باشد. با توجه به ارسال انبوه سفارشات پستی از طریق دفتر خدمات پستی منطقه،‌ بعضا مشاهده شده كه بسته ها با تاخیر 1 روزه از دفتر تهران خارج شده اند که این مورد خارج از مسئولیت فروشگاه می باشد.

تیپاكس :
تیپاكس یک شركت حمل و نقل خصوصی است كه تنها در برخی شهرهای ایران خدمات رسانی می کند (شهرها و شهرستانهای بزرگ).

پیك موتوری :
در این روش كه تنها مخصوص داخل شهر تهران است،‌ تنها هزینه اجناس گرفته می شود و هزینه حمل با پیك در زمان تحویل بسته از مشتری دریافت می شود. در این روش امكان این نیز وجود دارد كه هزینه اجناس نیز در زمان تحویل بسته به پیك داده شود.