حالت نمايش
 • فقط نمايش کالاهاي موجود
مرتب سازي براساس مرتب سازی

آتل اورژانسی مچ دست طب و صنعت

آتل اورژانسی مچ دست طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 30610
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 33000 تومان

  آتل اورژانسی مچ پا طب و صنعت

  آتل اورژانسی مچ پا طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 30630
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 45000 تومان

  آتل اورژانسی ساعد و بازو طب و صنعت

  آتل اورژانسی ساعد و بازو طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 30620
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 55000 تومان

  آتل اورژانسی ران و ساق طب و صنعت

  آتل اورژانسی ران و ساق طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 30640
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 60000 تومان

  قوزک بند نئوپرن آتل دار طب و صنعت

  قوزک بند نئوپرن آتل دار طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 11100
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 52000 تومان

  قوزک بند نئوپرن قابل تنظیم طب و صنعت

  قوزک بند نئوپرن قابل تنظیم طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 11200
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 30000 تومان

  قوزک بند نئوپرن ساده طب و صنعت

  قوزک بند نئوپرن ساده طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 10300
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 25000 تومان

  مجموعه اسپلینت هالوکس والگوس طب و صنعت

  مجموعه اسپلینت هالوکس والگوس طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 10100
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 15000 تومان

  لا انگشتی سیلیکونی طب و صنعت

  لا انگشتی سیلیکونی طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 10400
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 12000 تومان

  لا انگشتی مدل طب و صنعت

  لا انگشتی مدل طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 10300
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 6000 تومان

  قوزک بند دولایه طب و صنعت

  قوزک بند دولایه طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 11400
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 15000 تومان

  بانداژ هالوکس والگوس طب و صنعت

  بانداژ هالوکس والگوس طب و صنعت

 • برند طب و صنعت
 • وزن 0 کیلوگرم
 • دسته بندی توانبخشی
 • موجودی 1000 عدد
 • محصول ویژه نیست
 • مدل 10200
 • تخفیف ندارد ( 0% )
 • 20000 تومان